Airlogy Poly Home - polymérová dezinfekcia | Airlogy
Súhlasím
Načítavam...
Pozrite si zaujímavú reportáž o tom, ako prebieha odber, analýza a vyhodnotenie vašich vzoriek.

Airlogy Poly Home - polymérová dezinfekcia
500 ml

Bezchlórová dezinfekcia a likvidácia plesní.
dodanie do 3 pracovných dní
+
-
ks
3,30 €
Vrátane DPH
Nakúpte produkty nad 100 EUR, alebo Airlogy Kit a dopravu môžete mať zadarmo.
Airlogy Poly Home - polymérová dezinfekcia
Airlogy Poly Home - polymérová dezinfekciaAirlogy Poly Home - polymérová dezinfekcia

Podrobnosti Airlogy Poly Home - polymérová dezinfekcia

Bezchlórová dezinfekcia povrchov v domácnosti

POLYMPT HOME je tekutý bezchlórový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu v domácnostiach, v ubytovacích zariadeniach, vo verejnom stravovaní, v školstve a vo verejných inštitúciách. Je charakteristický silným antibakteriálnym, protikvasinkovým, protiplesňovým a virucidným účinkom. Použiteľný na všetky druhy materiálov (sklo, drevo, koža, plast, papier, textil, guma, kov a pod.). Je vhodný na dezinfekciu umývadla, sprchy, toalety, podlahy, nábytku, hračiek, kuchyne, chladničky, odpadu a podobne. Odstraňuje zápach, likviduje plesne. Je šetrný k ošetrovaným materiálom a nezanecháva nepríjemný zápach.

Vlastnosti: Je nehorľavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd, ťažké kovy. Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Účinne likviduje baktérie, vírusy, plesne, kvasinky a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením.

Návod na použitie: Nastriekajte na plochu, ktorú chcete dezinfikovať a nechajte pôsobiť adekvátny čas podľa typu mikroorganizmov, ktoré sa majú eliminovať (viď časť „Účinky“). Prípravok následne nechajte zaschnúť. Povrch bezprostredne po dezinfekcii neomývajte. Neriedi sa. Ak je povrch viditeľne znečistený, je potrebné ho pred dezinfekciou umyť, resp. odstrániť nečistoty. Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a hračky je potrebné po expozičnom čase opláchnuť pitnou vodou.

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má G+ a G- baktericídne (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae, S. enterica , K. pneumoniae, P. vulgaris podľa EN 1276:2019 - 1 min), virucídne (obalené vírusy podľa EN 14476+A2:2020 - 15 min) a fungicídne (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 60 min podľa EN 1650:2019) účinky. Veľmi účinne odstraňuje zápach.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom . Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezpečnosť: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi. Zákaz opakovaného použitia obalu. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a zvieracích krmív. V priebehu aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite.

Prvá pomoc: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom, dôkladne opláchnite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Účinná látka: kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchlorid (0,048g /100g), Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Skladovanie : Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Výroba je v súlade FDA/GMP.

Upozornenie: Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel.

Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby

Obsah, dátum výroby a číslo šarže: Uvedené na obale 

Názory odborníkov

To, že sa mikroorganizmy nachádzajú všade okolo nás je pre všetkých dobre známe, mnohé z nich ohrozujú naše zdravie. Zdravie je to najvzácnejšie, čo máme a preto by sme mali urobiť všetko preto, aby sme si zdravie chránili. Začnime tým, že budeme dbať o hygienu priestoru v ktorom žijeme a pracujeme. Urobme všetko preto, aby vzduch ktorý dýchame, nebol pre naše zdravie hrozbou.
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
STU - FCHPT, Ústav biochémie a mikrobiológie
Mikroskopické huby môžu byť zaujímavou postmodernou dekoráciou vlhkých stien u Vás doma. Avšak táto živá krása vážne ohrozuje Vaše zdravie i zdravie Vašich detí - svojimi toxínmi oslabuje imunitu voči infekčným i neinfekčným chorobám, jej antigény spôsobujú alergie a živé čiastočky v ovzduší mykózy dýchacích ciest. Ak ste sústavne unavení, nekoncentrovaní a bolí Vás "celý človek", je najvyšší čas úspešne vysťahovať Vašich hubových spolubývajúcich, aj tých neviditeľných z kobercov, matracov, či nábytku.
doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH
Assoc. Prof. v odbore verejné zdravie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave