Súhlasím
Načítavam...
Novinka: Sme už pre Vás dostupní aj na Alza a Pilulka

Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke AirLogy Labs! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://airlogylabs.com/ (ďalej len „Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

 •     Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 08.06.2021. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmenyprávnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke.

 •     Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

 •     Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť.

 •     Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

  1. Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou Proer, s.r.o., so sídlom Palárikova 1, 917 01 Trnava, Slovenská Republika, IČO: 52 687 856, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 141191/B (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”)
  2. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese hello@airlogylabs.com

 2. Aké osobné dáta spracúvame?

  Môžeme o vás zbierať nasledovné druhy informácií:
  1. Osobné údaje
   Môžeme zbierať a spracúvať najmä vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu, názov spoločnosti, pre ktorú pracujete (vrátane označenia pracovnej pozície) a iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.
  2. Technické informácie
   My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr. Mailchimp, Facebook, Google, Hotjar, Vimeo) môžu automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužívame k vašej identifikácii ako jednotlivca.
  3. Cookies
   1. Čo sú cookies?
    (a) Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.
    (b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.
   2. Aké používame cookies?

    (a) Používame vlastné funkčné súbory cookies, konkrétne Wordpress cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania.

    (b) Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán, konkrétne Hubspot, Google Analytics & Adwords, Hotjar, ktoré nám umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní našej Webovej stránky, vďaka čomu vieme zlepšovať
    jej funkcionalitu.

    (c) Môžeme tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán, konkrétne Hubspot, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Google Analytics & Adwords, Vimeo, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia naši poskytovatelia vybudovať profil vašich záujmov a následne vám zobrazovať reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

   3. Ako nastaviť cookies?

    (a) Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Neskôr môžete cookies akceptovať alebo zakázať v nastaveniach na https://shop.airlogylabs.com/cookies-nastavenia.

    (b) Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch môžeme použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní našej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesieme zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich zásad ochrany osobných údajov.

 3. Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?

  1. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:
   1. informovania o našich službách a tovaroch promovaných prostredníctvom Webovej stránky
    Ponuka našich služieb a tovarov je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať ohľadom potenciálneho využitia našich služieb resp. tovarov, poskytnete nám údaje, ktorých spracúvanie podlieha týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o službách resp. tovaroch, ktoré vás môžu zaujímať. Takéto spracúvanie osobných údajov slúži najmä na nasledovné spracúvateľské činnosti:

    - komunikovanie ohľadom našich služieb a tovarov ponúkaných na Webovej stránke (na základe vašej žiadosti),
    - príprava ponuky služieb a tovarov na vašu žiadosť na základe vami poskytnutých údajov,
    - uzatvorenie zmluvného vzťahu vrátane predzmluvných vzťahov ohľadom našich služieb,
    - evidencia (potencionálnych) zákazníkov,
    - informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach

    Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, názov firmy, pre ktorú pracujete (vrátane označenia pracovnej pozície) a iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

    Právny základ pre takéto spracúvanie: predzmluvný vzťah v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
   2. informovania o novinkách promovaných prostredníctvom Webovej stránky

    Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracúvateľské činnosti:

    - zasielanie vám informácií ohľadom našich tovarov a služieb, spustenia predpredaja našich tovarov a služieb, ako aj o iných službách s tým spojených,
    - informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

    Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie produktu a iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

    Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných  údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

    Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: hello@airlogylabs.com.
   3. plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia využiť službu alebo zakúpiť si tovar, ktorý ponúkame cez Webovú stránku

    Vaše údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby resp. tovary, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné spracúvateľské činnosti:
    - vytvorenie a vybavenie vašej objednávky tovaru alebo služby prostredníctvom Webovej stránky alebo emailovej komunikácie,
    - informovanie vás o stave vašej objednávky,
    - vybavovanie vašich prípadných dopytov, sťažností alebo reklamácií vo vzťahu k službe alebo tovaru objednanému na našej Webovej stránke alebo prostredníctvom emailovej komunikácie,
    - evidencia zákazníkov,
    - informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach,
    - informovanie vás o vývoji v štúdiách týkajúcich sa mikrobiálnej kontaminácie domácností a pracovných priestorov a jej dopad na zdravie ľudí, ktoré vás môžu v dôsledku použitia služby zaujímať.

    Za týmto účelom spracovávame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu pre doručenie a iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

    Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

  1. Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnym príjemcom mimo organizácie prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností:
   1. zdieľanie je nevyhnutné pre splnenie našich povinností

    V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhali s poskytovaním služieb, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymipredpismi.

    Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov:

    - laboratória vykonávajúce analýzu vzduchu resp. prostredia na základe vzoriek,
    - kuriéri, ktorí vám doručujú resp. od vás preberajú tovar alebo AirLogy Kity za účelom ich prevozu do laboratórií na účely vykonania analýzy vzduchu resp. prostredia,
    - CRM systém umiestnený na Webglobe Yegon,
    - Webhosting Webglobe Yegon,
    - Pay Solutions, a. s.
    - Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixel),
    - LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Pixel)
    - Google LLC (Google Analytics & Adwords),
    - The Rocket Science Group LLC (Mailchimp),
    - HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited (HubSpot),
    - Vimeo, Inc.(Vimeo),
    - Hotjar Limited (Hotjar).

    Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak niektorých vyššie spomenutých subdodávateľov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme pri poskytovaní Webovej stránky spolupracovať s novými.

   2. zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

    Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

 5. Prenesenia vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EPH?


  1. Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje preniesť mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kde spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. V takom prípade prenášame vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na hello@airlogylabs.com.
  2. Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, tak v jej dôsledku môžu byť vaše údaje prenesené. O akejkoľvek takejto skutočnosti vás budeme informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme vám vaše možnosti.

 6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

  1. Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané (i) pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účel v bode 3.1.2 týchto Zásad ochrany osobných údajov, do troch rokov od ich získania, (ii) v ostatných prípadoch, po desiatich rokoch od ukončenia našej spolupráce.

 7. Aké sú vaše práva?

  1. Právo na prístup - Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).Právo na opravu - Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.Právo na vymazanie - Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.Právo na obmedzenie spracúvania - Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.Právo na prenosnosť údajov - Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na hello@airlogylabs.com. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.

 8. Môžem sa sťažovať?

  1. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

 9. Sú dáta bezpečné?

  1. Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na hello@airlogylabs.com.

Najčastejšie otázky

Ako prebieha odber vzoriek a ako dlho budem čakať na výsledky?
1. Naskenujete QR kód, ktorý vás prevedie inštruktážou k odberu.
2. Odber vzoriek.
3. Analýza vzoriek v laboratóriu.
4. Prehľadný report s výsledkami a odporúčanými riešeniami (doručenie výsledkov do 2 týždňov od odobratia vzoriek).
Máte inú otázku? Napíšte nám
Čo vlastne analýzou zistím a prečo by ma to malo zaujímať?
Počet mikroorganizmov
Analýzou odhalíme presné množstvo baktérií, vláknitých húb (plesní) a kvasiniek.

Presné druhy
Povieme vám, aké druhy sme zanalyzovali a aký majú vplyv na vaše zdravie a prostredie.

Riešenie problému
V prípade vysokej kontaminácie navrhneme vhodné riešenie na mieru.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Kde mám odber urobiť? Ktoré sú najčastejšie miesta, kde nájdem nebezpečné mikroorganizmy?
V interiéri majú mikroorganizmy stabilné podmienky. Zvýšená vlhkosť, slabšie vetranie a zanedbaná vzduchotechnika sú pre nich hotový raj. Zachytávajú sa aj na prachu, stenách, vybavení a zariadeniach. Top destináciami sú vetracie a klimatizačné systémy a vlhké miesta.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Mám podozrenie, že máme doma baktérie a plesne. Čo mám robiť?
1. Objednajte si Airlogy Kit.
2. Vy sami si jednoducho a rýchlo odoberiete vzorky vzduchu alebo ster z povrchu a kuriér doručí Airlogy Kit do nášho laboratória.
3. Tím našich profesionálnych mikrobiológov začína usilovne pracovať na analýze vašich vzoriek.
4. O pár dní dostanete výsledky vo forme prehľadného reportu.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Viete, koľko balení je potrebných na analýzu vzduchu v celom vašom priestore? Poradíme vám!
1. Koľko miestností sa nachádza v priestore?
+
-
1.
Koľko miestností sa nachádza v priestore?
2. Nachádzajú sa v priestore klimatizačné jednotky? Ako áno, zadajte počet.
+
-
2.
Nachádzajú sa v priestore klimatizačné jednotky? Ako áno, zadajte počet.
3. Máte v priestoroch zariadenie na úpravu vzduchu (napr. rekuperačnú jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač a pod.)? Zvoľte si počet bodov pre analýzu povrchu.
+
-
3.
Máte v priestoroch zariadenie na úpravu vzduchu (napr. rekuperačnú jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač a pod.)? Zvoľte si počet bodov pre analýzu povrchu.
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
599,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
399,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
499,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit PRO Complex
Kúpiť
x 0
99,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit PRO Complex
Airlogy Kit BASIC
Kúpiť
x 0
63,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit BASIC
Airlogy test produkt podnadpis test
Kúpiť
x 0
1,00 €
Kúpiť
Airlogy test produkt
podnadpis test

Kontaktujte nás

Rýchly kontakt


T:     +421 949 000 929

Firemné údaje


Proer, s.r.o.
Palárikova 1, 917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 52687856
DIČ: 2121120353
IČ DPH: SK2121120353

Máte otázky? Napíšte nám.
Odpovieme rýchlo: do 24 hodín

Celé meno:
Kontakt (Váš E-mail alebo telefónne číslo):
Vaša správa: