Súhlasím
Načítavam...
Novinka: Sme už pre Vás dostupní aj na Alza a Pilulka

Znečistenie ovzdušia v domácnosti

30.11.2021

Viete, čo všetko sa nachádza vo vzduchu, ktorý každodenne dýchame v našich domácnostiach?

Mikrobiálne znečistenie vnútorného vzduchu pochádza zo stoviek druhov baktérií, húb a plesní, ktoré rastú v interiéri, ak je k dispozícii dostatok vlhkosti. Takéto vystavenie mikrobiálnym kontaminantom je klinicky spojené s respiračnými symptómami, alergiami a astmou a ovplyvňuje náš imunologický systém.

Vnútorné ovzdušie je dôležité najmä preto, že ľudia trávia podstatnú časť dňa v budovách, či už v práci, škole, domácnosti, nákupných centrách a podobne.

Mikrobiálne látky, znečisťujúce vnútorné ovzdušie, ovplyvňujú naše zdravie a spadajú pod širokú škálu kontaminantov od peľu a spór rastlín pochádzajúcich najmä z exteriéru, až po baktérie, huby, riasy. Zahŕňajú tiež mikróby a alergény, šíriace sa z človeka na človeka.

Prach a nečistoty bežne prítomné vo väčšine vnútorných priestorov poskytujú dostatok živín na rozsiahly rast mikróbov. Najnebezpečnejšia je práve pleseň, pretože má úžasnú schopnosť rásť na všetkých materiáloch v domácnosti.

Prehľad štúdií vo viacerých európskych krajinách, Kanade a USA už v roku 2004 ukázal, že najmenej 20 % budov malo jeden alebo viac príznakov vlhkosti, čo viedlo k vzniku plesní.

V dnešnom období sú čísla oveľa väčšie. Dôkazom toho je aj zvyšujúci sa výskyt astmy a alergii v mnohých krajinách, takisto ako ľudí náchylných na vplyvy vlhkosti a plesní v budovách. V centrách dennej starostlivosti, domovoch dôchodcov a iných špeciálnych prostrediach, znečistenie vnútorného ovzdušia ovplyvňuje skupiny obyvateľstva, ktoré sú obzvlášť zraniteľné vzhľadom na ich zdravotný stav alebo vek. Takýmto ľuďom môže zlá kvalita ovzdušia vyvolať nové ochorenie alebo zhoršiť priebeh už existujúceho ochorenia.

Problémy kvality vnútorného ovzdušia sa považujú za významné rizikové faktory pre ľudské zdravie, preto aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vypracovala usmernenia na ochranu zdravia pred zdravotnými rizikami v dôsledku vlhkosti, rastu mikróbov a kontaminácie vnútorných priestorov obydlí.

Prítomnosť mnohých biologických činiteľov vo vnútornom prostredí je spôsobená vlhkosťou, nedostatočným vetraním a mikrobiálnou kontamináciou, čo sa považuje za ukazovateľ rizika vzniku astmy a respiračných symptómov (napr. kašeľ a sipot). Preto práve prevencia alebo minimalizácia pretrvávajúcej vlhkosti a rastu mikróbov na vnútorných povrchoch a stavebných konštrukciách je najdôležitejším prostriedkom na predchádzanie škodlivým vplyvom vnútorného vzduchu na zdravie. 

Prvým krokom takejto prevencie je vedieť, aká kontaminácia je ukrytá v ovzduší vo vašej domácnosti, a môcť tak efektívne ochrániť zdravie seba a svojej rodiny.  

Zdroje:

AMERICAM SOCIETY FOR MICROBIOLOGY. 2004. Microorganisms, mold and indoor air quality. [online]. Dostupné na internete: <Iaq.pdf (asm.org) >
ASHER, M.,A., et al., Trends in worldwide asthma prevalence. [online]. Dostupné na internete: <Trends in worldwide asthma prevalence - PubMed (nih.gov) >
WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2009. WHO guidelines on ondoor air quality: dampness and mould. [online]. Dostupné na internete: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/policy/who-guidelines-for-indoor-air-quality/biological-indoor-air-pollutants-dampness-and-mould-2009

Podobné články

Osviežovač vzduchu – neviditeľný nepriateľ

Osviežovač vzduchu – neviditeľný nepriateľ

Sú osviežovače vzduchu vhodným riešením v domácnosti? 
Celý článok...
CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc

CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc

CHOCHP zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov a podieľa sa vo veľkej miere na invalidite a práceneschopnosti na Slovensku, ale aj vo svete. 
Celý článok...
Vplyv bývania na zdravotný stav

Vplyv bývania na zdravotný stav

Zamysleli ste sa niekedy nad tým ako nás naše bývanie môže ovplyvňovať? Na jednej strane nás môže ochrániť pred chorobami ale na druhej podporovať ich vznik a šírenie. 
Celý článok...

Najčastejšie otázky

Ako prebieha odber vzoriek a ako dlho budem čakať na výsledky?
1. Naskenujete QR kód, ktorý vás prevedie inštruktážou k odberu.
2. Odber vzoriek.
3. Analýza vzoriek v laboratóriu.
4. Prehľadný report s výsledkami a odporúčanými riešeniami (doručenie výsledkov do 2 týždňov od odobratia vzoriek).
Máte inú otázku? Napíšte nám
Čo vlastne analýzou zistím a prečo by ma to malo zaujímať?
Počet mikroorganizmov
Analýzou odhalíme presné množstvo baktérií, vláknitých húb (plesní) a kvasiniek.

Presné druhy
Povieme vám, aké druhy sme zanalyzovali a aký majú vplyv na vaše zdravie a prostredie.

Riešenie problému
V prípade vysokej kontaminácie navrhneme vhodné riešenie na mieru.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Kde mám odber urobiť? Ktoré sú najčastejšie miesta, kde nájdem nebezpečné mikroorganizmy?
V interiéri majú mikroorganizmy stabilné podmienky. Zvýšená vlhkosť, slabšie vetranie a zanedbaná vzduchotechnika sú pre nich hotový raj. Zachytávajú sa aj na prachu, stenách, vybavení a zariadeniach. Top destináciami sú vetracie a klimatizačné systémy a vlhké miesta.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Mám podozrenie, že máme doma baktérie a plesne. Čo mám robiť?
1. Objednajte si Airlogy Kit.
2. Vy sami si jednoducho a rýchlo odoberiete vzorky vzduchu alebo ster z povrchu a kuriér doručí Airlogy Kit do nášho laboratória.
3. Tím našich profesionálnych mikrobiológov začína usilovne pracovať na analýze vašich vzoriek.
4. O pár dní dostanete výsledky vo forme prehľadného reportu.
Máte inú otázku? Napíšte nám
Viete, koľko balení je potrebných na analýzu vzduchu v celom vašom priestore? Poradíme vám!
1. Koľko miestností sa nachádza v priestore?
+
-
1.
Koľko miestností sa nachádza v priestore?
2. Nachádzajú sa v priestore klimatizačné jednotky? Ako áno, zadajte počet.
+
-
2.
Nachádzajú sa v priestore klimatizačné jednotky? Ako áno, zadajte počet.
3. Máte v priestoroch zariadenie na úpravu vzduchu (napr. rekuperačnú jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač a pod.)? Zvoľte si počet bodov pre analýzu povrchu.
+
-
3.
Máte v priestoroch zariadenie na úpravu vzduchu (napr. rekuperačnú jednotku, čističku vzduchu, zvhlčovač a pod.)? Zvoľte si počet bodov pre analýzu povrchu.
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
599,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
399,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Kúpiť
x 0
499,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit PRO Complex
Kúpiť
x 0
99,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit PRO Complex
Airlogy test produkt podnadpis test
Kúpiť
x 0
1,00 €
Kúpiť
Airlogy test produkt
podnadpis test
Airlogy Kit BASIC
Kúpiť
x 0
63,00 €
Kúpiť
Airlogy Kit BASIC

Kontaktujte nás

Rýchly kontakt


T:     +421 949 000 929

Firemné údaje


Proer, s.r.o.
Palárikova 1, 917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 52687856
DIČ: 2121120353
IČ DPH: SK2121120353

Máte otázky? Napíšte nám.
Odpovieme rýchlo: do 24 hodín

Celé meno:
Kontakt (Váš E-mail alebo telefónne číslo):
Vaša správa: