I agree
Načítavam...

Vplyv bývania na zdravotný stav

24.11.2021

Aký vplyv má bývanie na naše zdravie?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým ako nás naše bývanie môže ovplyvňovať? Na jednej strane nás môže ochrániť pred chorobami, ale na druhej podporovať ich vznik a šírenie.

Ľudia trávia viac ako 50% svojho času doma v interiéri. Je preto logické, že prostredie, v ktorom bývame, má veľký vplyv na naše zdravie a pohodu. 

Zistili sme, že práve samotné bývanie je zdrojom a príčinou mnohých, častokrát chronických, zdravotných problémov.

Obydlie ovplyvňuje naše zdravie priamo aj nepriamo. Najbezprostrednejšie a najdôležitejšie prepojenie medzi bývaním a zdravím predstavuje vystavenie biologickým, chemickým a fyzikálnym faktorom. Sú to hlavne rôzne alergény, mikročastice a toxické látky. A práve ich prítomnosť v obydlí spôsobuje dráždenie nosa, očí, bolesť hrdla, kašeľ, kýchanie, zahlienenie alebo dokonca astmu. Infekční pôvodcovia v prostredí môžu napríklad podnietiť infekcie dolných dýchacích ciest a prerásť až do zápalu pľúc, priedušiek alebo priedušnice.

Toxické látky vyvolávajú aj bolesti hlavy, rozmazané videnie a depresie. Príčin je mnoho, na každého človeka môže mať prostredie iný vplyv a inak sa prejavovať, ale treba si uvedomiť, že nie všetky naše zdravotné problémy sa týkajú výlučne “nášho tela”. Evidujeme veľa prípadov z praxe, kedy sa ukázalo, že práve prostredie je príčinou zlého zdravotného stavu.  

Prečo sa infekčné ochorenia veľmi dobre šíria v domácom prostredí?

Obydlia, najmä kuchyňa a kúpeľňa, slúžia ako rezervoár veľkého množstva mikroorganizmov, a to hlavne baktérií z čeľade Enterobacteriacae. V štvorčlennej domácnosti, v ktorej bol chorý iba jeden človek, sa preukázal prenos infekčného ochorenia až v rozpätí 60 %. Dôvody sú rôzne, cez nedostatočnú izoláciu, cez neefektívne vetranie až po premnožené mikroorganizmy usadené na povrchov a vo vzduchotechnike (klimatizácia). - toto neviem, či chceš takto, ale z toho jej textu som nepochopila, o čom to chcelo byť.

Všetci čelíme rôznym rizikám, ktoré ohrozujú naše zdravie počas každodenného života. Šoférujeme, cestujeme, športujeme, vystavujeme sa vplyvu výfukových plynov, dýchame mikročastice a toxické látky. V živote teda akceptujeme niektoré prirodzené riziká, ale mnohým ďalším sa dá efektívne vyhnúť.
A práve kvalita vzduchu v našej domácnosti je jedným z tých faktorov, ktoré vieme ovplyvniť a zlepšiť si naše zdravie. Treba sa len začať pozerať na zdravie aj z tohto uhla pohľadu a vyhneme sa konzumácii množstva liekov a chodeniu po doktoroch. Lebo to, že problém nevidíme, ešte neznamená, že neexistuje. Aj u nás doma.  

Zdroje:
ALEDDANDRO, D., APPOLLONI, L., 2020. Housing and health: an overview. [online]. Dostupné na internete: < https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33146364/ >
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. 2009. Healthy Housing – Reference Manual. [online]. Dostupné na internete:

KAGAN, L. J., 2002. The role of the home environment in the transmission of infectious diseases. [online]. Dostupné na internete: < https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12190054/ >  

Detailed articles

CHOCP

CHOCP

CHOCHP zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov a podieľa sa vo veľkej miere na invalidite a práceneschopnosti na Slovensku, ale aj vo svete.
Whole article...
Znečistenie ovzdušia v domácnosti

Znečistenie ovzdušia v domácnosti

Viete, čo všetko sa nachádza vo vzduchu, ktorý každodenne dýchame v našich domácnostiach?
Whole article...

FAQ

How is the sampling done and how long will I wait for the results?
1. You will scan the QR code, which will guide you through the sampling instructions.
2. Sampling.
3. Analysis of samples in the laboratory.
4. Clear report with results and recommended solutions (delivery of results within 2 weeks of sampling).
Do you have any other questions? Contact us
What do I find out from the analysis and why should I be interested?
Number of microorganisms
The analysis reveals the exact amount of bacteria, filamentous fungi (molds) and yeasts.

Exact species
We will tell you what species we have analyzed and how they affect your health and the environment.

Problem-solving
In case of high contamination, we will propose a suitable tailor-made solution.
Do you have any other questions? Contact us
Where should I do the collection? What are the most common places to find dangerous microorganisms?
In the interior, microorganisms have stable conditions. Increased humidity, weaker ventilation and neglected air conditioning are a complete paradise for them. They are also trapped on dust, walls, equipment and facilities. Top destinations are ventilation and air conditioning systems and humid places.
Do you have any other questions? Contact us
I suspect we have bacteria and fungi at home. What should I do?
1. Order the Airlogy Kit.
2. You can easily and quickly take air or swab samples from the surface and the courier will deliver the Airlogy Kit to our laboratory.
3. Our team of professional microbiologists is starting to work hard to analyze your samples.
4. In a few days you will receive the results in the form of a clear report.
Do you have any other questions? Contact us
Do you know how many packages are needed for air analysis across your entire space? We can advise you!
1. How many rooms are in the space?
+
-
1.
How many rooms are in the space?
2. Are there any air conditioning units in the room? If so, enter the number.
+
-
2.
Are there any air conditioning units in the room? If so, enter the number.
3. Do you have air conditioning equipment in the premises (e.g. heat recovery unit, air purifier, humidifier, etc.)? Choose the number of points for surface analysis.
+
-
3.
Do you have air conditioning equipment in the premises (e.g. heat recovery unit, air purifier, humidifier, etc.)? Choose the number of points for surface analysis.
Airlogy Kit EXPERT
Buy
x 0
599,00 €
Buy
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Buy
x 0
399,00 €
Buy
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Buy
x 0
499,00 €
Buy
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit PRO Complex
Buy
x 0
99,00 €
Buy
Airlogy Kit PRO Complex
Airlogy Kit BASIC
Buy
x 0
63,00 €
Buy
Airlogy Kit BASIC
Airlogy test produkt
Buy
x 0
1,00 €
Buy
Airlogy test produkt

Contact us

Quick contact


T:     +421 949 000 929

Company details


Proer, s.r.o.
Palárikova 1, 917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 52687856
DIČ: 2121120353
IČ DPH: SK2121120353


Do you have questions? Contact us.
We respond quickly: within 24 hours

Full name:
Contact (your E-mail or phone number):
Your message: