I agree
Načítavam...

CHOCP

9.12.2021

Stretli ste sa už so skratkou "CHOCHP"? Vedeli ste, že sa jedná o ochorenie, ktoré je 3. najčastejšou príčinou úmrtia v Európe?

Jedná sa o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, ktorá spôsobuje blokádu prúdenia vzduchu, a tým problémy súvisiace s dýchaním. Vo svete na ňu trpí až 10% obyvateľstva a na Slovensku sa každoročne lieči vyše 80 000 ľudí. Najbežnejšími príznakmi sú častý kašeľ až sipot, nadmerná tvorba hlienu, problémy s hlbokým nádychom, ktorý môže byť sprevádzaný lapaním po dychu. Kvôli dýchavičnosti je pre ľudí náročnejšie vykonávať bežné denné aktivity ako je ustielanie postele, obliekanie alebo chodenie po schodoch. Môže to predstavovať aj značné finančné bremeno v dôsledku obmedzenia produktivity na pracovisku a domácnosti.

Vývoj počtu liečených ľudí na CHOCHP na Slovensku v rokoch 200 až 2014. (NCZI, 2014).

CHOCHP zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov a podieľa sa vo veľkej miere na invalidite a práceneschopnosti na Slovensku, ale aj vo svete.

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa vyvíja postupne, často však pri kombinácii rizikových faktorov vyvolávajúcich toto ochorenie. Patrí medzi ne najmä znečistené ovzdušie v interiéri, ktoré môže byť kontaminované baktériami, plesňami, tabakovým dymom, prachom, výparmi alebo chemikáliami. Medzi najčastejších mikrobiálnych pôvodcov ochorenia vo vzduchu patrí Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp. a Legionella spp. Dospelí, ale aj deti, ktoré majú diagnostikovanú astmu, by mali byť pri CHOCHP obozretnejší, nakoľko sú vo väčšej miere ohrození vznikom tohto ochorenia oproti zdravým ľuďom.

Na zníženie záťaže CHOCHP neexistuje žiadny liek, ale prevencia a včasná diagnostika sú dôležité na zníženie rizika vzniku ochorenia a spomalenie príznakov.

Existuje niekoľko preventívnych opatrení, ktoré môžu ľudia podniknúť, aby zlepšili svoje celkové zdravie a pomohli kontrolovať vznik CHOCHP. Patrí sem absencia fajčenia a zlepšenie kvality bývania, ktorý zahŕňa čistotu vnútorného ovzdušia a vetranie v domácnosti. Opatrenia by mali byť zavedené aj na pracoviskách, čím by sa zabezpečila efektívna ochrana zamestnancov pred vznikom CHOCHP a rizikom práceneschopnosti. 

Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie, ktoré narúša normálne dýchanie a je veľkým celosvetovým problémom. Každý človek má možnosť prispieť k ochrane svojho zdravia prostredníctvom preventívnych opatrení, a tak predísť práceneschopnosti a možnej finančnej strate. 

Zdroje

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. 2021. Basics about COPD. [online]. Dostupné na internete: https://www.cdc.gov/copd/basics-about.html
DRUGDOVÁ, M., et al., 2011. Chronická obštrukčná choroba pľúc – Národné smernice pre prevenciu a terapiu. [online]. Dostupné na internete: https://www.copdplatform.com/res/file/national-documents/svk-guidelines.pdf
NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCII. 2014. Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc. [online]. Dostupné na internete: https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Svetovy-den-chronickej-obstrukcnej-choroby-pluc1.aspx
World Health Organization. 2021. Chronic Obstructive pulmonary disease (COPD). [online]. Dostupné na internete: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)

Detailed articles

Znečistenie ovzdušia v domácnosti

Znečistenie ovzdušia v domácnosti

Viete, čo všetko sa nachádza vo vzduchu, ktorý každodenne dýchame v našich domácnostiach?
Whole article...
Vplyv bývania na zdravotný stav

Vplyv bývania na zdravotný stav

Zamysleli ste sa niekedy nad tým ako nás naše bývanie môže ovplyvňovať? Na jednej strane nás môže ochrániť pred chorobami ale na druhej podporovať ich vznik a šírenie. 

Whole article...

FAQ

How is the sampling done and how long will I wait for the results?
1. You will scan the QR code, which will guide you through the sampling instructions.
2. Sampling.
3. Analysis of samples in the laboratory.
4. Clear report with results and recommended solutions (delivery of results within 2 weeks of sampling).
Do you have any other questions? Contact us
What do I find out from the analysis and why should I be interested?
Number of microorganisms
The analysis reveals the exact amount of bacteria, filamentous fungi (molds) and yeasts.

Exact species
We will tell you what species we have analyzed and how they affect your health and the environment.

Problem-solving
In case of high contamination, we will propose a suitable tailor-made solution.
Do you have any other questions? Contact us
Where should I do the collection? What are the most common places to find dangerous microorganisms?
In the interior, microorganisms have stable conditions. Increased humidity, weaker ventilation and neglected air conditioning are a complete paradise for them. They are also trapped on dust, walls, equipment and facilities. Top destinations are ventilation and air conditioning systems and humid places.
Do you have any other questions? Contact us
I suspect we have bacteria and fungi at home. What should I do?
1. Order the Airlogy Kit.
2. You can easily and quickly take air or swab samples from the surface and the courier will deliver the Airlogy Kit to our laboratory.
3. Our team of professional microbiologists is starting to work hard to analyze your samples.
4. In a few days you will receive the results in the form of a clear report.
Do you have any other questions? Contact us
Do you know how many packages are needed for air analysis across your entire space? We can advise you!
1. How many rooms are in the space?
+
-
1.
How many rooms are in the space?
2. Are there any air conditioning units in the room? If so, enter the number.
+
-
2.
Are there any air conditioning units in the room? If so, enter the number.
3. Do you have air conditioning equipment in the premises (e.g. heat recovery unit, air purifier, humidifier, etc.)? Choose the number of points for surface analysis.
+
-
3.
Do you have air conditioning equipment in the premises (e.g. heat recovery unit, air purifier, humidifier, etc.)? Choose the number of points for surface analysis.
Airlogy Kit EXPERT
Buy
x 0
599,00 €
Buy
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Buy
x 0
399,00 €
Buy
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit EXPERT
Buy
x 0
499,00 €
Buy
Airlogy Kit EXPERT
Airlogy Kit PRO Complex
Buy
x 0
99,00 €
Buy
Airlogy Kit PRO Complex
Airlogy Kit BASIC
Buy
x 0
63,00 €
Buy
Airlogy Kit BASIC
Airlogy test produkt
Buy
x 0
1,00 €
Buy
Airlogy test produkt

Contact us

Quick contact


T:     +421 949 000 929

Company details


Proer, s.r.o.
Palárikova 1, 917 01 Trnava
Slovensko

IČO: 52687856
DIČ: 2121120353
IČ DPH: SK2121120353


Do you have questions? Contact us.
We respond quickly: within 24 hours

Full name:
Contact (your E-mail or phone number):
Your message: