Ochrana soukromí | Airlogy
Souhlasím
Načítavam...
Podívejte se na zajímavou reportáž o tom, jak probíhá odběr, analýza a vyhodnocení vašich vzorků.
Mám zájem o: Analýza | Řešení

Zásady ochrany osobních údajů


Vítejte na stránce AirLogy Labs! Vážíme si vašeho soukromí. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování a používání vašich údajů, které s námi budete sdílet prostřednictvím naší webové stránky https://airlogylabs.com/ (dále jen „webová stránka”). Prosím, tyto Zásady ochrany osobních údajů si pozorně přečtěte!

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 08.06.2021. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobních údajů měnit (především s ohledem na změny právních předpisů). O všech podstatných změnách Zásad ochrany osobních údajů vás však budeme informovat. Aktuální verzi je možné najít vždy na naší webové stránce.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“).

 • Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výlučně na zpracování osobních údajů, které provádíme my sami. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají praktikami ochrany osobních údajů jiných třetích stran a neneseme za ně odpovědnost. 

 • Vědomě nezpracováváme ani nepožadujeme informace od osob mladších 16 let. Údaje, o nichž se dozvíme, že byly poskytnuty osobou mladší 16 let bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, vymažeme.

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány naší společností Proer, s. r. o., se sídlem Palárikova 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 52 687 856, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 141191/B (dále jen „správce”, „my”, „nás” nebo „náš”)
  2. Chcete-li se dozvědět víc o zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů nebo máte jakékoliv další otázky, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese hello@airlogylabs.com

 2. Jaká osobní data zpracováváme?

  Shromažďovat o vás můžeme následující druhy informací:
  1. Osobní údaje
   Můžeme sbírat a zpracovávat zejména vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, název společnosti, pro kterou pracujete (včetně označení pracovní pozice) a jiné údaje, které dobrovolně poskytnete při používaní naší webové stránky.
  2. Technické informace
   My, případně naši externí poskytovatelé služeb (např. Mailchimp, Facebook, Google, Hotjar, Vimeo) mohou automaticky shromažďovat technické údaje při návštěvě nebo interakci s naší webovou stránkou. Technické údaje mohou zahrnovat zejména čas a datum návštěv uživatelů, zvyklosti během prohlížení stránek, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, přes které přistupujete k webové stránce, čas strávený na webové stránce a další podobné technické informace. V omezeném počtu případů je možné použít technická data a identifikovat vás díky nim jako jednotlivce, čímž se z nich stanou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vaší identifikaci jako jednotlivce.
   1. Cookies
    Co jsou cookies?

    (a) Aby naše webová stránka fungovala správně, někdy do vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory nazývané cookies nebo jiné podobné technologie.

    (b) Cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá do vašeho zařízení při její návštěvě. Dočasné soubory cookies (session based cookies) jsou uloženy jen při otevřeném prohlížeči a při zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Permanentní soubory cookies (permanent cookies) vydrží, než je vy nebo váš prohlížeč neodstraní nebo než nevyprší jejich platnost.
   2. Jaké cookies používáme?

    (a) Používáme vlastní funkční soubory cookies, konkrétně Wordpress cookies, které jsou nevyhnutné pro fungování webové stránky, pomáhají jí lépe fungovat a uživatelé tak díky nim mají lepší zážitek z jejího používání.

    (b) Používáme permanentní analytické soubory cookies třetích stran, konkrétně Hubspot, Google Analytics & Adwords, Hotjar, které nám umožňují například rozpoznat a spočítat počet uživatelů a vidět, jak se chovají při používaní naší webové stránky, díky čemuž umíme zlepšovat její funkcionalitu.

    (c) Můžeme také používat permanentní marketingové soubory cookies třetích stran, konkrétně Hubspot, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Google Analytics & Adwords, Vimeo, které umožňují jednoznačnou identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení, díky čemuž umí naši poskytovatelé vybudovat profil vašich zájmů a následně vám zobrazovat reklamy, které pro vás mohou být zajímavé. Tyto cookies také umožňují některým společnostem cílit na vás reklamu na jiných stránkách.
   3. Jako nastavit cookies?

    (a) Při první návštěvě webové stránky vás informujeme o používaní cookies, a případně si také vyžádáme souhlas s použitím cookies. Soubory cookies nebudou použity k žádným jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše. Později můžete cookies akceptovat nebo zakázat v nastaveních na https://shop.airlogylabs.com/cookies-nastavenia.

    (b) Jak bylo uvedeno výše, v některých případech můžeme použít cookies třetích stran (poskytovatelů služeb). Seznam takových třetích stran, se kterými se setkáte při používání naší webové stránky, je uveden níže. Za stránky třetích stran a jejich praktiky ochrany osobních údajů neneseme odpovědnost. Dané společnosti sbírají a zpracovávají tyto informace na základě svých zásad ochrany osobních údajů.

 3. Jaké jsou účely a právní základy pro zpracování vašich osobních údajů?         

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
   1. informování o našich službách a zboží, které představujeme prostřednictvím webové stránky

    Nabídka našich služeb a zboží je uvedena na naší webové stránce. Pokud se rozhodnete kontaktovat nás ohledně potenciálního využití našich služeb, resp. zboží, poskytnete nám údaje, jejichž zpracování podléhá těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Na základě poskytnutých údajů vás můžeme kontaktovat a informovat vás o službách, resp. zboží, které vás mohou zajímat. Takovéto zpracování osobních údajů slouží zejména pro následující zpracovatelské činnosti:

    - komunikace ohledně našich služeb a zboží nabízených na webové stránce (na základě vaší žádosti),
    - příprava nabídky služeb a zboží na vaši žádost na základě vámi poskytnutých údajů,
    - uzavření smluvního vztahu včetně předsmluvních vztahů ohledně našich služeb,
    - evidence (potenciálních) zákazníků,
    - informování vás o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich všeobecných obchodních podmínkách.

    Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název firmy, pro kterou pracujete (včetně označení pracovní pozice) a jiné údaje, které dobrovolně poskytnete při používaní naší webové stránky.

    Právní základ pro takovéto zpracování: předsmluvní vztah v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   2. informování o novinkách promovaných prostřednictvím webové stránky

    Tento účel zahrnuje zejména následující zpracovatelské činnosti:

    - zasílání vám informací ohledně našeho zboží a služeb, spuštění předprodeje našeho zboží a služeb, a informování o jiných službách s tím spojených,
    - informování vás o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich všeobecných obchodních podmínkách.

    Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro dodání produktu a jiné údaje, které dobrovolně poskytnete při používaní naší webové stránky.

    Právní základ pro takovéto zpracování: váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

    Máte právo svůj souhlas poskytnutý za tímto účelem zasláním e-mailu na adresu: hello@airlogylabs.com kdykoliv odvolat.

   3. plnění smlouvy, která mezi námi existuje v důsledku vašeho rozhodnutí využít službu nebo zakoupit si zboží, které nabízíme prostřednictvím webové stránky

    Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytnout naše služby, resp. zboží, což může zahrnovat zpracování osobních údajů, které je nevyhnutné např. pro následující zpracovatelské činnosti:

    - vytvoření a vyřízení vaší objednávky zboží nebo služby prostřednictvím webové stránky nebo e-mailové komunikace,    
    - informování vás o stavu vaší objednávky,
    - vyřizování vašich případných poptávek, stížností nebo reklamací ve vztahu k službě nebo zboží objednanému na naší webové stránce nebo prostřednictvím e-mailové komunikace,
    - evidence zákazníků,
    - informování vás o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich všeobecných obchodních podmínkách,
    - informace o vývoji ve studiích týkajících se mikrobiální kontaminace domácností a pracovních prostorů a jejího dopadu na zdraví lidí, které vás mohou v důsledku použití služby zajímat.            

    Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro doručení a jiné údaje, které dobrovolně poskytnete při používaní naší webové stránky.

    Právní základ pro takovéto zpracování: plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 4. Kdo jsou příjemcové vašich osobních údajů?

  1. Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným příjemcem mimo organizaci správce, s výjimkou případů, kdy nastane jedna z následujících okolností:
   1. sdílení je nevyhnutné pro splnění našich povinností

    V případě, že naši externí spolupracovníci (subdodavatelé) potřebují přístup k vašim osobním údajům proto, aby nám pomáhali s poskytováním služeb, přijali jsme přiměřená technická, smluvní a organizační opatření tak, abychom zabezpečili, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.

    Níže uvádíme seznam našich subdodavatelů:
    - laboratoře provádějící analýzu vzduchu, resp. prostředí na základě vzorků,
    - kurýři, kteří vám doručují, resp. od vás přebírají zboží nebo AirLogy Kity za účelem jejich převozu do laboratoří za účelem provedení analýzy vzduchu, resp. prostředí,
    - CRM systém umístnění na Webglobe Yegon,
    - Webhosting Webglobe Yegon,
    - Pay Solutions, a. s.
    - Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixel),
    - LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Pixel),
    - Google LLC (Google Analytics & Adwords),
    - The Rocket Science Group LLC (Mailchimp),
    - HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited (HubSpot),
    - Vimeo, Inc. (Vimeo),
    - Hotjar Limited (Hotjar).
    Seznam subdodavatelů se může občas měnit, pokud některé výše zmíněné subdodavatele změníme nebo odstraníme, příp. začneme při poskytování webové stránky spolupracovat s novými.

   2. dílení je nevyhnutné ze zákonných důvodů

    Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými příjemci, pokud máme v dobré víře za to, že přístup k vašim osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nutné pro: (i) splnění povinností plynoucích z právních předpisů, příp. soudních rozhodnutí, (ii) odhalování nebo předcházení podvodům, bezpečnostním nebo technických problémům, (iii) ochranu našich zájmů, majetku nebo bezpečnosti nebo ochranu zájmů, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti, avšak jen tehdy, je-li je to v souladu s právními předpisy. Pokud to bude možné, budeme vás o takovém sdílení informovat.

 5. Přenesení vašich osobních údajů do krajin mimo EU/EHP?

  1. Správce může vaše osobní údaje přenést mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, kde spolupracujeme s externími poskytovateli služeb. V takovém případě přenášíme vaše osobní údaje výlučně do zemí, které jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise, nebo ve kterých jsou zavedena odpovídající ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky, závazná vnitřní pravidla společnosti. Bez ohledu na zemi, ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávány, přijímáme přiměřená technická, právní a organizační opatření, abychom zabezpečili, že úroveň ochrany je stejná jako v Evropské unii a v Evropském hospodářském prostoru. Pokud se chcete dozvědět víc o mezinárodním přenosu vašich osobních údajů a příslušných zárukách, které jsme na úpravu přenosu vašich osobních údajů zavedli, můžete nás kontaktovat na hello@airlogylabs.com.
  2. Pokud by došlo k fúzi, akvizici nebo jiné reorganizaci, mohou být vaše údaje v jejím důsledku přeneseny. O jakékoliv takové skutečnosti vás budeme informovat (například prostřednictvím zprávy na vaši e-mailovou adresu) a vysvětlíme vám vaše možnosti.

 6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

  1. Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu, po kterou je to právně dovoleno a nutné pro účely, pro které byly sesbírány. Kromě případů, když je vymazání vašich údajů v rozporu s právními předpisy nebo je potřebujeme v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy (např. předcházení podvodům a zvyšování bezpečnosti a ochrany uživatelů), budou vaše údaje z našich úložišť a systémů vymazány (i) do tří let od jejich získání, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 3.1.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů, (ii) v ostatních případech po deseti letech od ukončení naší spolupráce.

 7. Jaká jsou vaše práva?

  1. Právo na přístup – Nabízíme vám přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že nás můžete kontaktovat a vyžádat si od nás potvrzení, zda se vaše osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud ano, máte právo požádat o přístup k vašim údajům, které vám poskytneme formou tzv. „rejstříku“ (zejména uvedeme účel, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců osobních údajů, dobu uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání).
  2. Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají.
  3. Právo na vymazání – Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. Takové žádosti budeme akceptovat, pokud nebudeme mít zákonné oprávnění vaše osobní údaje nevymazat.
  4. Právo na omezení zpracování – Můžete nás požádat, abychom omezili určité zpracování vašich osobních údajů. Pokud omezíme určité zpracování vašich osobních údajů, může to vést k omezením při používaní naší webové stránky.
  5. Právo na přenositelnost údajů – Máte právo obdržet svoje osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu osobních údajů jinému správci.
  6. Jak uplatnit svá práva – Svá práva uvedená výše můžete uplatnit bezplatně, písemně zasláním e-mailu na hello@airlogylabs.com. Je možné, že v závislosti na vaší žádosti budeme požadovat potvrzení vaší identity.

 8. Mohu si stěžovat?

  1. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost na příslušný dozorčí orgán pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR).

 9. Jsou data bezpečná?

  1. Přijímáme všechna přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření, abychom nás i vás ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením osobních údajů, které zpracováváme. Opatření zahrnují případné šifrování, brány firewall, zabezpečená zařízení a systémy přístupových práv. Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k narušení bezpečnosti, které bude mít pravděpodobně negativní dopad na vaše soukromí, budeme vás o narušení informovat co nejdříve. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat na hello@airlogylabs.com.Názory odborníků

Mikroskopické houby mohou být zajímavou postmodernou dekorací vlhkých stěn u Vás doma. Avšak tato živá krása vážně ohrožuje Vaše zdraví i zdraví Vašich dětí - svými toxiny oslabuje imunitu vůči infekčním i neinfekčním nemocem, její antigeny způsobují alergie a živé částečky v ovzduší mykózy dýchacích cest. Pokud jste soustavně unavení, nesoustředění a bolí Vás "celý člověk", je nejvyšší čas úspěšně vystěhovat Vašich houbových spolubydlících, i těch neviditelných z koberců, matrací, či nábytku.
doc. Ing. Piecková Elena, PhD., MPH
Assoc. Prof. v oboru veřejné zdraví na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě
To, že se mikroorganismy nacházejí všude kolem nás je pro všechny dobře známé, mnohé z nich ohrožují naše zdraví. Zdraví je to nejvzácnější, co máme a proto bychom měli udělat vše proto, abychom si zdraví chránili. Začněme tím, že budeme dbát o hygienu prostoru ve kterém žijeme a pracujeme. Udělejme vše proto, aby vzduch který dýcháme, nebyl pro naše zdraví hrozbou.
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
STU - FCHPT, Ústav biochemie a mikrobiologie