Airlogy Poly Home - polymerová dezinfekce | Airlogy
Souhlasím
Načítavam...
Podívejte se na zajímavou reportáž o tom, jak probíhá odběr, analýza a vyhodnocení vašich vzorků.

Airlogy Poly Home - polymerová dezinfekce
500 ml

Bezchlorová dezinfekce a likvidace plísní
dodanie do 3 pracovných dní
+
-
ks
85,11 Kč
Včetně DPH
Nakupte produkty nad 100 EUR, nebo Airlogy Kit a dopravu můžete mít zdarma.
Airlogy Poly Home - polymerová dezinfekce
Airlogy Poly Home - polymerová dezinfekceAirlogy Poly Home - polymerová dezinfekce

Podrobnosti Airlogy Poly Home - polymerová dezinfekce

Bezchlorová dezinfekce povrchů v domácnosti

POLYMPT HOME je tekutý bezchlórový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci v domácnostech, v ubytovacích zařízeních, ve veřejném stravování, ve školství a ve veřejných institucích. Je charakteristický silným antibakteriálním, proti kvasinkám, protiplísňovým a virucidní účinkem. Použitelný na všechny druhy materiálů (sklo, dřevo, kůže, plast, papír, textil, guma, kov apod.). Je vhodný k dezinfekci umyvadla, sprchy, toalety, podlahy, nábytku, hraček, kuchyně, lednice, odpadu a podobně. Odstraňuje zápach, likviduje plísně. Je šetrný k ošetřovaným materiálům a nezanechává nepříjemný zápach.

Vlastnosti: Je nehořlavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, louh, formaldehyd, těžké kovy. Je odolný teplotám od 0 po 250 ° C. Účinně likviduje bakterie, viry, plísně, kvasinky a odstraňuje zápach, který vzniká rozkladem nebo kvašením.

Návod k použití: Nastříkejte na plochu, kterou chcete dezinfikovat a nechte působit adekvátní čas podle typu mikroorganismů, které mají eliminovat (viz část "Účinky"). Přípravek následně nechte zaschnout. Povrch bezprostředně po dezinfekci neomývejte. Neředí se. Pokud je povrch viditelně znečištěný, je třeba jej před dezinfekcí umýt, resp. odstranit nečistoty. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami a hračky je třeba po expozičním čase opláchnout pitnou vodou.

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má G + a G- baktericidní (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. Hirai, S. enterica, K. pneumoniae, P. vulgaris podle EN 1276: 2019 - 1 min) , virucidní (obalené viry podle EN 14476 + A2: 2020 - 15 min) a fungicidní (C. albicans - 10 min, A. niger / brasiliensis - 60 min dle EN 1650: 2019) účinky. Velmi účinně odstraňuje zápach.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Bezpečnost: Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah / obal v souladu s národními předpisy. Zákaz opětovného použití obalu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a zvířecích krmiv. Během aplikace nejezte, nepijte a nekuřte.

První pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch. Pokud pociťujete zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, důkladně opláchněte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PO POŽITÍ: vypláchněte ústa. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Účinná látka: kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchlorid (0,048g / 100g), Obsahuje poly (hexametylénguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování: Skladujte v originálních obalech na suchém místě při teplotě 5-25 ° C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Výroba je v souladu FDA / GMP.

Upozornění: Nemíchejte s jinými dezinfekčními prostředky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat pouze k určenému účelu.

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby

Obsah, datum výroby a číslo šarže: Uvedené na obalu

Názory odborníků

To, že se mikroorganismy nacházejí všude kolem nás je pro všechny dobře známé, mnohé z nich ohrožují naše zdraví. Zdraví je to nejvzácnější, co máme a proto bychom měli udělat vše proto, abychom si zdraví chránili. Začněme tím, že budeme dbát o hygienu prostoru ve kterém žijeme a pracujeme. Udělejme vše proto, aby vzduch který dýcháme, nebyl pro naše zdraví hrozbou.
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
STU - FCHPT, Ústav biochemie a mikrobiologie
Mikroskopické houby mohou být zajímavou postmodernou dekorací vlhkých stěn u Vás doma. Avšak tato živá krása vážně ohrožuje Vaše zdraví i zdraví Vašich dětí - svými toxiny oslabuje imunitu vůči infekčním i neinfekčním nemocem, její antigeny způsobují alergie a živé částečky v ovzduší mykózy dýchacích cest. Pokud jste soustavně unavení, nesoustředění a bolí Vás "celý člověk", je nejvyšší čas úspěšně vystěhovat Vašich houbových spolubydlících, i těch neviditelných z koberců, matrací, či nábytku.
doc. Ing. Piecková Elena, PhD., MPH
Assoc. Prof. v oboru veřejné zdraví na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě